Mencintai Saudara seperti Mencintai Diri Sendiri 1

Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri.

Memberi hadiah kepada saudaranya dengan benda yang sekiranya disukai.

Memperlakukan saudaranya sebagaimana ia memperlakukan diri sendiri yang penuh kasih.

Berbicara kepada saudaranya dengan lemah lembut sebagaimana ia menyukai orang yang penuh lemah lembut.