Fadhilah Sholawat Membuat Cepat Kaya 1

Diantara faedah shalawat adalah menjadi sebab terkabulnya hajat dunia dan akhirat, terbukanya pintu² kebaikan dan menghilangkan kefakiran.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa bershalawat kepadaku setiap hari sebanyak seratus kali maka Allah akan mengabulkan untuknya seratus hajat, yang tujuh puluh untuk hajat akhirat, dan tiga puluh lainnya untuk hajat dunia.”

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda : “Barangsiapa membaca shalawat kepadaku sebanyak seratus kali setelah shalat shubuh dan sebelum bercakap-cakap maka Allah akan mengabulkan untuknya seratus hajat, tiga puluh hajat diberikan di dunia, dan tujuh puluh hajat lainnya untuk di akhirat. Dan setelah shalat Maghrib pun demikian..”

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ‘anhu berkata : Seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya : “Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dekat kepada Allah ta’ala?”
“Perkataan yang jujur dan menunaikan amanat”, jawab beliau.
“Apa lagi?”, tanya orang itu.
“Shalat malam dan puasa di siang hari”, tambah beliau.
“Apa lagi?”, tanyanya lagi.
“Memperbanyak dzikir dan shalawat kepadaku bisa menghilangkan kefakiran”, tambah beliau.
“Apa lagi?”, orang itu masih tanya terus, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab dan mengakhiri sabda beliau, “Barangsiapa mengimami suatu kaum maka hendaknya yang ringan/ dipercepat, sebab diantara mereka ada orang lanjut usia, orang sakit, dan orang yang punya urusan.”

Dari kitab As Shalatu ‘Alan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Syech Abdullah Sirajuddin Al Husaini, hal. 114

Ditulis oleh Ahmad Atho

-•×•-