Doa Hari Ketujuh Ramadan

Ramadan sudah jalan seminggu, doa hari ketujuh ramadan dibaca di hari ketujuh ramadan. Doa hari ketujuh ramadan kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kesalahan dan dosa-dosa yang tidak pantas dan memohon ampunan-Nya.